صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : دوشنبه 3 مهر 96

درباره مرکز
 
کرسی های نظريه پردازي، نقد و مناظره دانشگاه کرمان

هیأت حمایت از كرس ی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در هفدهم بهمن ماه سال 1382 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس گردید. هدف اصلی از راه اندازی این هیأت، حمایت از گسترش كمی و كیفی برگزاری كرسی ها در حوزه علوم انسانی، معارف دینی، مساعدت موثر به بسط آزاداندیشی و شكل گیری جنبش ملی نقد و نظریه پردازی در ایران است.
هیأت حمایت از كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دارای بیست عضو شامل رؤسای عالی ترین مراكز علمی پژوهشی و چند تن از دانشوران برجسته كشور است كه از سوی شورای عالی  انقلاب فرهنگی تعیین گردیده اند. دبیرخانه هیات حمایت از كرسی ها كه به مثابه سازمان اجرایی هیات فعالیت میكند، شامل یك شورای علمی-راهبردی مركب از رئیس، دبیر هیأت،
معاونین  دبیرخانه، رؤسای کمیسیو نها و نواب ایشان می باشد.
لازم به ذكر است: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موسسات و مراكز علمی و پژوهشی كشور با هیات حمایت از كرسی ها همكاری می كنند.
صاحبان نقد و نوآوری علمی و نیز متخصصان علاقمند به مناظره علمی می توانند مستقیماً و یا از طریق فرهنگستا نها، پژوهشگا هها، دانشگا هها و انجمن های علمی متبوع خود، جهت ارائه تحقیقات و نوآوری ها ی خود در عرصه های نظریه پردازی و نقد و یا هرگونه فعالیت علمی حاوی نوآوری در عرصه علوم انسانی و معارف دینی اقدام کنند و از مزایای كرسی ها بهره مند گردند.
در این راستا مرکز کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه شهید باهنر کرمان با هدف اطلاع رسانی، ایجاد ساز و کارو نیز برگزاری کرسی های ترویجی و کرسی های علمی و تخصصی از سال 1394 با شکل گیری کمیته دستگاهی متشکل از رئیس کمیته(رئیس دانشگاه) و 4 تن از روسای دانشکده های علوم انسانی و معارف دینی راه اندازی شد. در حال حاضر روسای  دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، حقوق و الهیات، مدیریت و اقتصاد و پژوهشکده فرهنگ و اسلام و ایران اعضای کمیته دستگاهی دانشگاه می باشند.تا کنون سه جلسه کمیته دستگاهی به ریاست رئیس دانشگاه و با حضور دبیر کمیته دستگاهی و اعضای فوق الذکر تشکیل شده است.

ضمناً علاقمندان

می توانند جهت ارتباط مداوم با هیات و آگاهی از اخبار و نتایج كرسی ها، به پایگاه اطلاع رسانی

هیات به نشانی www.farhangoelm.irمراجعه نمایند.

دبیرخانه هیات حمایت از كرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

دی ماه 1395کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.