صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : دوشنبه 3 مهر 96

آیین نامه ها
 

آیین نامه های برگزاری کرسی های نوآوری، نظریه پردازی، نقد(1.pdf)
آیین نامه برگزاری کرسی های نقد(2.pdf)
آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی(3.pdf)
آیین نامه برگزاری جلسات خانه ملی گفتگوی آزاد(4.pdf)
آیین نامه و شرح وظایف کمیسیون های علمی هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی(5.pdf)


کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.